Večstanovanjska stavba Sukošan

Sukušan večstanovanjska hiša

PREDMET PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – ARHITEKTURA

Predmet projektne dokumentacije je gradnja dveh večstanovanjskih stavb ter zunanje prometne ureditve na parceli v Sukošanih – Hrvaška.

ARHITEKTONSKO URBANISTIČNA UREDITEV

Urbanistična in arhitekturna zasnova nove stavbe izhaja iz
– urbanistične zasnove (tlorisna in višinska kompozicija)
– arhitekturna zasnova (stavbe z sodobnejšo interpretacijo klasičnih stavbnih členov)
– zasnova zunanje ureditve
– barvna kompozicija in uporabljeni materiali; kamen, ometi, izboru barv za oblikovanje fasad po starem, še vidnem zapisu lokalne gradnje. Fasada, osnovna barva je bela (svetlejša) v kombinaciji z belimi okenskimi ometanimi špaletami (lahko rahlo modrega tona ali tona lokalnega kamna.

Zemljišče za gradnjo je zemljišče s parc. št. 9300, obe k.o. Sukošan. Velikost zemljišča 972 m2. Zemljišče je parcela v naravi, trapecne oblike, padec terena je v smeri severo-vzhoda proti jugu. Zemljišče je zaraščeno in opuščeno.

Dostop in dovoz do parcele bo na jugozahodni strani, ki se navezuje na javno cesto.

Stanovanjski vhod je v pritličju. Zaradi boljše izrabljenosti same parcele se promet pozicionira na sredini z parkiranjem levo ter desno.

Tlorisna kompozicija nove stanovanjske stavbe izhaja iz vsebinskega programa investitorja. Tloris je pravokotnik, daljša stranica v smeri jugozahod in severovzhod. Stopniščni del in vhod TIPA B se nahajata na severovzhodni strani in predstavljata poudarjen del tlorisne zasnove stavbe. Povdarja tudi moderno zasnovo in kompozicijo celotne stavbe.
Stopniščni del in vhod TIPA A se nahajata na jugozahodni strani in predstavljata poudarjen del tlorisne zasnove stavbe. Povdarja tudi moderno zasnovo in kompozicijo celotne stavbe.

ZASNOVA OBJEKTA

Predvidena gradnja dveh večstanovanjskih stavb v tipu A in tipu B kot samostojna objekta.

Objekt je grajen v armirano betonskimem sistemu, ki je iz sten slopov in AB betonskimi ploščami. Sistem zagotavlja potresno varnost.

Streha stanovanjskega dela objekta je zasnovana kot ravna streha ozelenjena za dopolnitev mankajocih površin zunanjih atrijev.

Tlorisne dimenzije : stanovanjski objekt 12,10 x 11,60m,

Etažnost stanovanjskega dela je :
Tip A
– pritličje – 1 enota
– nadstropje – 2 enoti

Tip B
– pritličje – 2 enoti
– nadstropje – 2 enoti

Absolutna kota pritličja je ± 0.00 se definira po narejenem geodetskem posnetku terena.

Tip A ima višinsko koto dvignjeno za 0,45 m zaradi same konfiguracije terena.

KONSTRUKCIJA, OBDELAVE IN UPORABLJENI MATERIALI

1. Temelji

Temelji stanovanjskega objekta so armirano betonski pasovni in točkovni.

2. Nosilna konstrukcija

Nosilna konstrukcija stanovanjskega objekta je izvedena v sitemu AB zidov z vertikalnimi in horizontalnimi protipotresnimi vezmi in AB ploščami.

3. Streha

Streha je izvedena po detailu ravne strehe. V primeru jakuzzija ojačana AB plošča.

4. Tlaki,

Struktura zidov, plošč, notranjih sten, strešne konstrukcije itd., obdelano v prilogi Tlaki

5. Okna in vrata

Okna in balkonska vrata so les izvedbe svetle barve po izbiri arhitekta

Notranja vrata stanovanjskega dela so lesena, enako podboji in to tipska, lesena.

Vrata v shrambe (so kovinska s kovinskim podbojem in prezračevalnimi
rešetkami.

Vhodna vrata v objekt so Alu izvedbe, polnila steklo opremljena z električnim zapiralom in varnostno ključavnico.

6. Senčila

Vsa okna in balkonska vrata imajo zunanje žaluzije na električni pogon. Možnost izvedbe z polkni.

7. Dimnik

Dimniki so tipa Schiedel SIH Ø 20 za potrebe kamina

8. Stopnice

Zunanje stopnice so prav tako obložene s kamnom enako dostop

9. Ograje

Ograja na stopnicah bo kovinska -inox z lesenim ročajem.
Ograja francoskih balkonov bo prav tako kovinska -inox-nosilni del

10. Predelne stene

Predelne stene so lahke,montažne »Knauf« stene, deb.10, in 20cm.

11. Fasada

Fasada je dodatno izolirana s toplotno izolacijo v debelini 15cm ali 20cm in finalno obdelana s tankoslojnim ometom v barvi in zasnovi skladno s lokalnimi tipi obdelav. Predlog je fasada v beli barvi z tankoslojnim ometom kalibracije 3-5.
Uporaba kamna je v stopniscnem delu in parapetu. Fasado se obdela v projektu za izvedbo na osnovi barvnih študij.