Storitve

Projektna dokumentacija za projektiranje vseh tipov objektov visokogradenj, individualna gradnja, novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave, legalizacije, spremembe namembnosti, itd. Za to vam nudimo spodaj navedene storitve:

 • izdelava predinvesticijskih študij in analiz, variantno potrebne za odločitev investitorja o bodoči gradnji
 • pridobitev lokacijske informacije, mapne kopije, projektnih pogojev in soglasij
 • izdelava geodetskih načrtov, posnetkov in posnetkov obstoječih objektov
 • izdelava računalniških 3D predstavitev in animacij
 • izdelava lokacijskih podatkov potrebnih k projektu za gradbeno dovoljenje
 • izdelava idejno zasnovalnih projektov za pridobitev projektnoh pogojev (IZP)
 • izdelava projektne dokumentacije za gradbeno dovoljenje (DGD)
 • izdelava projektne dokumentacije za izvedbo (PZI)
 • izdelava projektne dokumentacije za razpis (PZR)
 • izdelava projektov izvedenih del (PID)
 • vse faze projektiranja, ki so navedene zgoraj predstavljajo kompletno dokumentacijo vse v skladu z Zakonom o graditvi objektov na področju Republike Slovenije
 • koordinacija
 • vodenje projektov

Storitve, priprave, izvedbe in legalizacije investicijskih objektov:

 • priprava in izvedba vseh storitev za pridobitev gradbenega dovoljenja vključno z vsemi soglasji, komunalni prispevek, potrebne študije, analize, itd.
 • pomoč investitorju pri izgradnji investicijskih objektov
 • projektantski nadzor
 • strokovni nadzor
 • priprava in izvedba pridobitve uporabnega dovoljenja