Športna akademija Interblock

Interblock

Posledica naglega zagona in vse večjih uspehov NK INTERBLOCK je ideja o moderno zasnovani ŠPORTNI AKADEMIJI SISTEMA NK INTERBLOCK – CAMPUS. Vizija NK INTERBLOCK upošteva vse znane dejavnike, kako povezati upravo, strokovni team in gojence v popolno harmonično celoto imenovano SISTEM INTERBLOCK – CAMPUS.

Potovanje po različnih delih nogometno najzanimivejših lokacij, kjer se že nahajajo podobne akademije za šolanje vrhunskih nogometašev, nam je dalo še večji in globlji zagon za določitev vsebinskega programa posameznih delov nove športne akademije. Akademija sistema NK INTERBLOCK bo harmonično povezala vede o modernih in tradicionalnih pristopih ob duhovni podpori ter unikatnim vsebinskim programom z jasnim ciljem izšolati vrhunskega nogometaša, ki bo plod vizije SISTEMA INTERBLOCK.

Vsebinski program je razdeljen na več različnih sklopov, vsi pa se povezujejo in ustvarjajo celoto. Del namenjen izključno vzgoji mladih nogometašev od U-15 do U-18 vsebuje športni srednješolski center, kjer se odvija prilagojen pouk za vzgojo mladih nogometašev ob točno določenih vsebinskih treningih. Dijaški dom, ki postane topel dom za čas šolanja in nudi veliko več kot zgolj spanje. Ob zunanjih igriščih in atletski stezi ter prostih parkovnih površinah nam nudi občutek zračnosti in svobode za doseganje vseh zastavljenih ciljev.

Del sistema je tudi pokrit manjši štadion, ki sprejme 2000 gledalcev in služi za tekme najvišjega ranga selekcij do U-18. Dopolnilo pokritih in zunanjih igrišč je 2/3 igrišče, pokrito z opno, kar nam omogoča kvalitetne treninge v zimskem času. Razkošje pa nadgradi garderobni del z fitnesom.

Sklop 2 zunanjih velikih igrišč članske ekipe A in B je neposredno ob ostalih igriščih za vadbo selekcij do U-18 in še dodatno vnese duh pozitivne energije na mlajše selekcije ob spremljanju le teh in videnje zastavljenih ciljev.

Nadgradnja celote pa je najprestižnejši objekt večnamenske športne dvorane. Prepletanje najrazličnejših vsebinskih programov večnamenske športne dvorane da gojencem sistema še višjo vrednost in olajšano pot, da postane vrhunski nogometaš in plod znanja in vizije SISTEMA INTERBLOCK. Možnost uporabe različnih telovadnic, SPA centra, medico in diagnostičnega centra, rehabilitacije, bazena in multimedijske dvorane uvrsti SISTEM INTERBLOCK v sam svetovni vrh ter ga zapiše na nogometni zemljevid sveta. V ta del pa je postavljena uprava kluba ob skavtski službi ter gostinsko trgovinski del. S tem ga približa mestu in postane del okolice. Za udobje obiskovalcev, staršev in ostalih pa poskrbi hotel ter apartmajsko naselje hiš.

Vizija SISTEMA INTERBLOCK je prenašati svoje znanje tudi na ostale, zato je lahko celoten kompleks lokacija za najrazličnejše priprave vrhunskih ekip.

SKUPNA REKAPITULACIJA

1.0 REKAPITULACIJA POVRŠIN – OBJEKTI  NK INTERBLOCK – CAMPUS

ZAZIDAVA

A 3.503,00 m2
B 6.168,00 m2
C 2.666,00 m2
D 3.620,00 m2
E 7.496,00 m2
F 1.186,00 m2
G 306,00 m2
H 1.050,00 m2
I 945,00 m2
SKUPAJ 26.940,00 m2

2.0 REKAPITULACIJA POVRŠIN – POKRITA IGRIŠČA NK INTERBLOCK – CAMPUS

J veliko – jeklena konstrukcija 10.500,00 m2
2/3 igrišče – balon 3.500,00 m2

SKUPAJ 14.000 m2

3.0 REKAPITULACIJA POVRŠIN – ZUNANJA IGRIŠČA NK INTERBLOCK – CAMPUS

K veliko 1 8.500,00 m2
K veliko 2 8.500,00 m2
K veliko 3 8.500,00 m2
K veliko 4 8.500,00 m2
K veliko 5 8.500,00 m2
K veliko 6 8.500,00 m2
K veliko 7 8.500,00 m2
K veliko 8 8.500,00 m2
K veliko 9 8.500,00 m2
K malo 1 1.500,00 m2
K malo 1 1.500,00 m2
SKUPAJ 79.500,00 m2

OPOMBA:
Brez upoštevanja potrebnih površin za atletsko stezo / 16.200,00 m2 /

4.0 REKAPITULACIJA POVRŠIN – OSTALIH IN REKREACIJSKIH POVRŠIN NK INTERBLOCK – CAMPUS

M odbojka 162,00 m2
M odbojka 162,00 m2
M košarka 420,00 m2
M rokomet 968,00 m2
M prostor za vadbo – kondicija 1.000,00 m2
SKUPAJ 2.712,00 m2

5.0 REKAPITULACIJA POVRŠIN – PARKIRANJE NK INTERBLOCK – CAMPUS

N avtomobili 811+81 PM
N avtobusi 10 PM
SKUPAJ 892+10 PM

ZAKLJUČEK

Študija za ŠPORTNO AKADEMIJO SISTEMA NK INTERBLOCK – CAMPUS, je bila izdelana v sodelavi z naročnikom ter njegovimi navodili. V študiji vsebinsko programske zasnove smo se približali trenutnim navdihom in izhodiščem, vendar se zavedamo da je športna akademija SISTEMA INTERBLOCK živ organizem, zato se bo študija prilagajala, dopolnjevala ali pa izvzela elemente glede na trenutne potrebe in danosti lokacije.