Nova zakonodaja

ZAID v tretjem odstavku 5. člena določa, kako lahko pooblaščeni arhitekti in inženirji opravljajo svoje poklicne naloge. Bistveno je, da so ali samostojni podjetniki ali v delovnem razmerju ali temu razmerju primerljivem odnosu. Torej da poklicne naloge opravljajo stalno in trajno. Iz vašega vprašanja ni razvidno, če izpolnjujete pogoje po omenjenem 5. členu ZAID.
V drugem odstavku 14. člena ZAID pa so določeni pogoji za opravljanje dejavnost na področju poklicnih nalog pooblaščenih arhitektov in inženirjev. V drugi alineji drugega odstavka tega člena je določen pogoj zaposlitve pooblaščenega arhitekta ali inženirja v družbi ali druga možnost, ki je več kot polovični poslovni delež pooblaščenih arhitektov ali inženirjev v družbi, pri čemer mora biti eden izmed njih tudi poslovodni organ. Iz vašega vprašanja ne izhaja, da bi družba izpolnjevala naštete pogoje, saj ni razvidno, da bi imela zaposlenega pooblaščenega arhitekta ali inženirja v družbi, niti ni razvidno, da bi bil direktor družbenik, ki je pooblaščeni inženir.
Če ta pogoj ni izpolnjen, bo morala vaša družba zaposliti pooblaščenega arhitekta, med katerimi ste lahko tudi vi, s čimer sami zadostite pogoju iz 5. člena ZAID, družba pa zadosti pogoju iz 14. člena ZAID.