Kolosej

Izhodišče za oblikovanje novega koncepta volumnov obstoječega objekta Kolosej Ljubljana je bila ideja po izravnavi frontalne forme za 3D mapping dinamične fasade. Izravnava volumnov nam predstavlja projekcijsko opno, ki pa se lahko nadgradi v povezovalni element z objektom ter dodano opno. Posledica novega glavnega dostopa v objekt pa je izrez 1/3 srednjega dela stopnic, kar nam omogoča direkten dostop v kletni del objekta iz kote zunanje ureditve +- 0.00 na koto  – 1.00  v kleti. S to potezo se ponovno aktivira obe etaži. Poudarjeno os dostopa pa dopolnimo z novim elementom nadstreška, ki lebdi v zraku.

OBLIKOVANJE NOVEGA NOTRANJEGA DELA

Izhodišče za oblikovanje notranjega dela objekta pa predstavlja hall in vozlišče objekta. Obstoječi volumen tekočih stopnic se odstrani ter izvede spiralno klančino, kar predstavlja pot, polno dogodkov. Klančina nam omogoči tudi premagovanje arhitekturnih ovir. Koncept halla pa zaokrožimo z izvedbo black boxa, volumen lebdi v prostoru ter predstavlja dinamično projekcijsko platno.

OBLIKOVANJE NOVEGA FASADNEGA OVOJA

Obstoječa zasteklitev objekta je namenjena osvetljevanju notranjih prostorov in z njim povezanih programov. Ta izvedba je neekonomična ter ne odraža vsebine objekta. Koncept izravnave fasad, izdelava dinamične fasade, obračanja objekta navznoter ter izboljšati energetsko učinkovitost objekta pa nam narekuje izvedbo fasade iz alu-panelov.

Ob vsem naštetem se spremeni tudi koncept prostora pred objektom. Obstoječa funkcija je zgolj dostop, nova zasnova pa ob poudarjeni osi postane multifunkcijsko središče za srečanja, predstavitve, druženja in trženje.

Veliko platno se ustvari z dodanimi hidravličnimi elementi, katerih funkcija je spreminjanje fasade in dvig platna – opne. Fasada postane popolnoma nov element – postane dogodek, postane atrakcija, postane sporočilo.