Vila Dvojček

Gradbeno dovoljenje

Vila dvojček je zasnovana v pravokotni obliki, horizontalnega gabarita:  dim. 15,40 x 10,00 m v pritličju, dim. 15,40 x 11,81 m v nadstropju ter dim. 15,40 x 7,26 m v terasni etaži.

Enota A = Enota B, je zasnovana v pravokotni obliki, horizontalnega gabarita: dim. 7,70 x 10,00 m v pritličju, dim. 7,70 x 11,81 m v nadstropju ter dim. 7,70 x 7,26 m v terasni etaži. Vertikalni gabarit: P + 1 + To  —  Kota pritličja +- 0.00 = 306,15 nmv

Kota atike strehe +  9,66 m po gradbenem dovoljenju +9,40 / glede na zasnovo požarne varnosti se dvigne atika za 24 cm ter tako oblikovno zaključi in izenači niveleto požarne razmejitve. Dovoljenjo odstopanje +- 30 cm. / Enostanovanjski stavbi ENOTA A in ENOTA B imata skupni vmesna zidova. Zidova in streha sta diletirana. Etaže enostanovanjske stavbe so povezane z vertikalno komunikacijo – stopniščem. V enostanovanjski stavbi ločimo funkcionalno različne prostore, ki skupaj tvorijo eno celoto. 

Preko vhodnega nadkritega dela v pritličju pridemo v vhod enote, ki je istočasno tudi filter med tehničnimi prostori ter dnevnim delom. Dnevni del je sestavljen iz kuhinjskega dela, jedilnice, dnevne sobe ter knjižnice. Stopnišče za vertikalno komunikacijo je pozicioniran na požarni steni med enotama A in B ter predstavlja prostorski arhitekturni element preko katerega dostopamo do nadstropja in v nadaljevanju do terasne etaže. V nišo ob stopnišču je umeščen kamin. Vzhodno (enota A) oziroma zahodno (enota B) je tlakovan pohodni pas zunanje ureditve, ki se na južni strani razširi v teraso.

Prostori v pritličju;

  • Vhodni del
  • Dnevne sanitarije
  • Utility ali toplotna postaja / ogrevanje na plin /
  • Shramba ali vrtna orodja
  • Dnevni bivalni prostori / kuhinja, jedilnica, dnevna soba in knjižnica /
  • Vertikalne komunikacije / stopnišče /