ARHITEKTURA

Arhitektura

Arhitektura je znanstvena, tehnična in umetniška disciplina, ki se posveča ustvarjanju okolja, ki je primerno za človeško prebivanje in delovanje ter razmišljanju o vprašanjih, ki so s tem povezana. Načelo trdnosti, načelo uporabnosti in načelo lepote. Kot rezultat tega povezovanja nastane kakovostna prostorska rešitev in kakovostno bivalno okolje. Vsi trije elementi so v arhitekturi med seboj neločljivo povezani in jih lahko opredelimo tudi kot nosilne elemente arhitekture. Arhitektura je moč, ki vpliva na naše življenje.